Privacy- en cookieverklaring

Supermam en Supermam Foundation zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy- en cookieverklaring.

Contactgegevens:

https://www.supermam.nu/contact

Persoonsgegevens die wij verwerken

Supermam verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via www.supermam.nu/contact, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Supermam verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Supermam analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Supermam neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Supermam) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Supermam bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

1. Ontvangen: zodra wij persoonsgegevens via onze website ontvangen, komen deze gegevens aan de achterkant van onze website terecht.
2. Analyseren: nadat wij het ontvangen hebben bekijken we de gegevens, vraag, klacht of opmerking.
3. Verwerken: op het moment dat we de gegevens bekeken hebben, verwerken wij ze om te reageren op de vraag, klacht of opmerking. Daarnaast kan er (bij een tip) de vraag komen of we de persoon, die de gegevens aan ons heeft verstrekt, verder mogen spreken of interviewen rondom het onderwerp.
4. (Wachten op mogelijke respons: als dit gevraagd wordt van de persoon, wachten we op respons)
5. Afhandelen en bewaren: zodra alle gegevens geanalyseerd en verwerkt zijn, worden ze nog maximaal 2 maanden bewaart. Als er in de tussentijd nogmaals contact is met dezelfde persoon, begint het bewaartermijn weer opnieuw vanaf stap 2.

Delen van persoonsgegevens met derden

Supermam verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Supermam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Supermam gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Supermam en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via het eerdergenoemde contactformulier.

Daarnaast is het ook mogelijk om zelf je voorkeuren qua cookies in te zien en die direct aan te passen. Dit is mogelijk door gebruik te maken van de cookie-instellingen. Klik op het tandwieltje dat op elke pagina van Supermam.nu te zien is. Lees de informatie bij het kopje ‘Cookie-instellingen’ (voor meer informatie word je doorverwezen naar de cookie- en privacyverklaring). Onder deze alineatekst is er de mogelijkheid om cookievoorkeuren aan te geven. Zogenaamde noodzakelijke cookies zijn niet te weigeren omdat die belangrijk zijn voor het welzijn van de website. Andere cookies, zoals analytische, marketing en cookies van derden, zijn wel te accepteren of te weigeren. Elke 30 wordt er automatisch een cookiescan uitgevoerd waardoor deze lijst maandelijks kan veranderen. Enkel wanneer je de optie ‘Alle cookies toestaan’ hebt geselecteerd, zullen eventuele, nieuwe cookies automatische geaccepteerd worden. 
Via het kopje ‘Cookies uitleg’ lees je wat de cookies op Supermam doen en hoelang ze geldig zijn. De uitleg is meestal in het Nederlanders, het is echter wel mogelijk dat enkele cookies (vanwege een recente scan) in eerste instantie in het Engels uitgelegd staan. Deze uitleg zal maximaal 14 dagen zo blijven staan, daarna zal het in het Nederlands te lezen zijn.

Supermam wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Supermam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact via het contactformulier. Supermam heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Als je hierop klikt is het mogelijk om een certificaat weer te geven (deze functie verschilt per browser, in deze privacy- en cookieverklaring is uitgegaan van Google Chrome). Supermam zorgt ervoor dat dit certificaat continu geldig is zodat je haar website zorgeloos kunt bezoeken zonder vervelende meldingen en errors.
– DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Ten slotte

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle websites, doorsturingen, domeinnamen en servers van Supermam.
De websites, doorsturingen, domeinnamen en servers van Supermam: 

– www.supermam.nu (website)

– supermam.nu (doorsturing)

– mail.supermam.nu (server en DNS)

– smtp.supermam.nu (server en DNS)

– ftp.supermam.nu (server en DNS)

Supermam behoudt zich het recht ieder moment wijzigingen in haar privacy- en cookieverklaring aan te brengen, zonder haar bezoekers en gebruikers daarover te informeren. Enkel bij zeer ingrijpende veranderingen is Supermam het verplicht dat te melden.

Dit is de privacyverklaring van Supermam, versie 1.3. Deze versie is voor het laatst gewijzigd op zaterdag 11 juli 2020 om 12:21uur