De dagboek momenten.

Toen Samuel de koning van Israël moest zalven, keek hij naar het uiterlijk. Daar zijn wij ook toe geneigd. Wij kijken eerst naar iemands uiterlijk en keuren een persoon daarop goed of af. In iedereen schuilt iets moois. En achter ieder gedrag zit een verleden of pijnpunt. Keur niemand af omwille van iets wat je niet aanstaat. Omarm hem/haar als lieveling van God. Want God zegt ook tegen jou: Zie niet aan wat voor ogen is… Probeer net als God niet kritisch en negatief naar anderen te kijken, maar blijf liefdevol en hartelijk. Maak geen onderscheid tussen mensen. Ook niet tussen de verschillende kinderen die bij jou over de vloer komen. Verwelkom ze. Toon ze de liefde van Jezus, zodat ze graag bij jullie terugkomen. In I Korinthe 13:4b-5 staat: ‘…de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad…’ Als wij op Gods manier omgaan met de mensen om ons heen, dan doen onze kinderen hetzelfde. Zij doen ons na en wat is er mooier dan als gezin God te weerspiegelen in ieder contact. God wil je helpen. GEBED: Lieve Vader, wat heb ik U nodig in de contacten met verschillende mensen. Soms vind ik het zo moeilijk om niet te reageren op wat voor ogen is, ik ben snel kritisch en negatief. Help mij door Uw ogen te kijken naar mensen om mij heen. Ik wil dat Uw naam verhoogd wordt in ieder contact en in iedere relatie. Laat mijn leven zijn vol van zonneschijn, altijd stralend, juichend, zingend voor Uw troon. In Jezus naam. AMEN.

Soms kan het plannen van te veel taken op een dag je zo druk maken, dat je de vrede verliest. De dagen dat je niet werkt en de huishoudelijke taken gedaan moeten worden, lopen de kinderen je in de weg en loop je boos en gefrustreerd rond. Het is daarom wijs om aan het begin van de dag je taken goed te plannen, zodat je kinderen de aandacht krijgen die ze nodig hebben. Anders voel je je daar weer schuldig over… Mijn vriendin werkt op haar vrije dag keihard in haar grote huis, maar plant ’s morgens van 10 tot 11 uur een rustpauze in waarin ze kan lezen of spelen met de kleintjes en zelf ook een kopje thee kan drinken. Zo ook ’s middags en als de grote kinderen uit school komen. Tussendoor weten ze zichzelf te vermaken (of niet, vervelen mag ook), maar zo lopen haar vrije dagen bijna altijd gesmeerd. Hier leer ik van als niet-gestructureerde moeder. En ik heb ontdekt dat het mij zelfs ruimte geeft om mijn ‘to-do-list’ los te laten en om positief te blijven. Kinderen hebben meer aan een stabiele moeder die vrede in haar hart en hoofd ervaart dan aan een moeder die continu stress ervaart omdat ze nog zoveel moet doen. De vrede bewaren begint bij het maken van de juiste keuzes. Het vraagt zeker om een duidelijke planning als je het gevoel hebt nergens aan toe te komen. Maar probeer je werk te verdelen over de week/maand en plan niet te veel op een dag. Je dag beginnen met Hem, in de rust, en je planning van de dag aan Hem voorleggen, zal in eerste instantie al een groot verschil maken. Psalm 5:4 zegt: ‘In de morgen leg ik het U voor en wacht…’ Zijn shalom (vrede, veiligheid, gezondheid, heelheid, compleet zijn) gewenst, lieve mama. GEBED: Dank U, Heer, voor deze praktische tips voor deze nieuwe dag. Help mij vandaag en de dagen die gaan komen om de vrede in mijn hart en hoofd te bewaren. In Jezus’ naam. AMEN.

We klagen of mopperen allemaal wel eens, als het niet gaat zoals wij het zouden willen. Sommigen hoor je heel veel klagen over dingen die eigenlijk helemaal niet zo erg zijn.
Anderen hoor je helemaal niet klagen en zijn zelfs vriendelijk en opgewekt, hoewel je weet dat ze een zwaar leven leiden. Wat zegt de Bijbel over mopperen en klagen? De NBG ’51 vertaling heeft het vaak over morren. Morren is je knorrig of chagrijnig beklagen over iets. In het Oude Testament zien we dat de Israëlieten aan de Heere twijfelen ondanks Zijn grote tekenen en beloften (Exodus 15:24, 17:3; Numeri 11:1-3). Zoiets kan ons ook overkomen als wij ons vertrouwen in God verliezen en als we ons laten leiden door de problemen van het nu en vergeten wat Hij voor ons heeft gedaan. Wij als moeders kunnen genoeg redenen bedenken om dagelijks over te klagen. Maar waarom? Het leven is te kort, dus laten we onze tijd beter benutten. Laten we genieten van ieder moment vandaag zonder te klagen. Er is zoveel meer om tevreden over te zijn en om voor te danken. Je krijgt niet meer zo’n zelfde dag als vandaag, dus maak er het mooiste van. Laten wij het grote verschil maken door op te houden met klagen en er een dankbare, tevreden dag van te maken. GEBED: Dank U voor deze nieuwe dag, Heer, vergeef mijn klagen en help mij dankbaar te zijn. Ik wil Uw houding aannemen en tevreden zijn met wat ik heb en daarop zien. Help mij Uw liefde hierin te reflecteren vandaag! In Jezus’ naam. AMEN.

Schuldgevoelens. We worden er mee overstelpt. Voelen we ons nog niet schuldig, dan zorgt de buurvrouw er wel voor. Moeders krijgen de schuld van alle rottigheid. Zelfs al hebben ze, hoe je het ook wendt of keert – liefde en toewijding gegeven tot het hun oren uitkwam, er staat altijd wel iemand klaar om je fouten aan te wijzen. Hetzij een gebrekkige zindelijkheidstraining, of gebrek aan discipline, moeders zijn te gemakkelijk of te dominant en controleren te veel. Ze hebben hun kinderen hun aanwezigheid onthouden door te gaan werken, of hen verwend en verveeld door thuis te zijn. Het is moeilijk om dit soort druk te verwerken en om aan ieders verlangen te voldoen. Volg je eigen intuïtie en zie op de Maker van je kinderen. Jij weet wat hij of zij nodig heeft. En de Heere God kent je kind zelfs nog beter. Hij is hun maker. Soms doe je het niet goed, soms wel. We zijn niet volmaakt, dus laat jezelf toe fouten te maken en leer van ze. Ik las eens de volgende woorden van een oudere vrouw: Ga niet met alle eer strijken en neem niet alle schuld op je. Twee dingen die we zouden moeten onthouden om te kunnen blijven genieten van het moederschap. Neem de tijd om vandaag te genieten, lieve moeder. Weg met de schuldgevoelens! Hij heeft je deze kinderen toevertrouwd. En Hij ziet je zitten. Punt. GEBED: Dank U wel, Heer, dat U mij ziet zitten! U weet in welke fase ik nu zit, U weet hoe ik mij op dit moment voel en daar wil ik U voor danken. Ik wil niet met de eer strijken en ik wil ook niet alle schuld op mij nemen. Dank U voor Uw hulp en liefde voor mij als moeder. In Jezus’ naam. AMEN.

Gisteren had ik het al even over ons denken. We hebben per dag een ongelooflijk aantal gedachten die door ons hoofd gaan. De schattingen van de hoeveelheid lopen uiteen van veertig- tot zestigduizend per dag. Een enorm aantal! Als je ervan uitgaat dat we acht uur per dag slapend doorbrengen, komen we op 3000 gedachten per ‘wakker’ uur. En als je nog verder rekent, kom je op gemiddeld zo’n 52 gedachten in 3 seconden. Je denken wordt als het ware heen en weer geslingerd zonder dat je het door hebt en dat is het hem nu juist. We laten onze gedachten maar gewoon hun gang gaanHet boek Strijd in je denken van Joyce Meyer begint met de tekst: ‘zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij’, Spreuken 23:7. Je denken bepaalt dus wie je bent. Het bepaalt je gedrag en het beïnvloedt je woorden. Je zou dus een slaaf van je gedachten kunnen zijn en toch is het mogelijk er controle over nemen, door bij het opstaan met God te beginnen. Dat heeft zo’n grote invloed op de rest van je dag. Je denken wordt in eerste instantie positief beïnvloed omdat je je in de positieve atmosfeer van onze Hemelse Vader bevindt. Zijn Woord leidt op een positieve manier je leven. Leg je denken deze ochtend en de ochtenden die gaan komen in Zijn handen. Laat de Heilige Geest je denken overnemen. Neem Zijn Woord, de Bijbel, tot je. Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag, zegt het eenvoudige kinderliedje. Maar zo is het wel. Je gaat groeien in geloof en liefde voor de Bijbel en voor God als je dit iedere dag doet.  Iklees sinds kort iedere ochtend een gedeelte van Psalm 119, omdat ik Zijn wet wil liefhebben en onderhouden. Ik wil niet heen en weer geslingerd en in mijn denken vertroebeld worden omdat er iedere dag wereldse troep tot mij komt. Romeinen 12:2 zegt immers: ‘En word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.’ Laat je denken vernieuwen door je liefhebbende Vader. Een gezegende dag gewenst, lieve moeder! GEBED: Lieve Heere God, ik wil mijn denken laten vullen met gedachten van U. Ik geef U op dit moment alles wat mij bezighoudt en er niet toe doet. Ik wil mij richten op het goede, welgevallige en volkomene van U. In Jezus’ naam. AMEN!

In het vers hierboven valt me het dikgedrukte het meest op. De machten van de duisternis van dit tijdperk! Er zijn dus duidelijk machten van de boze bezig om ons in dit tijdperk heel specifiek van God af te houden. Om stand te houden is het belangrijk om de verzen die volgen toe te passen. En de hele wapenrusting van God aan te trekken. Omgord jezelf met de waarheid: probeer echt de waarheid te spreken en het uit te dragen. Bekleed jezelf met gerechtigheid: heb gerechtigheid lief en kom voor onrecht op. De voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Wees te allen tijde bereid het evangelie te delen. Neem het schild des geloofs ter hand om alle vurige pijlen van de boze te kunnen doven. Het schild des geloofs staat voor het Woord van God, de Bijbel. Probeer echt dagelijks de Bijbel tot je te nemen. Al is het een vers. Want alleen daarmee ontmasker je de leugens van satan. Denk aan het geweldige voorbeeld van Jezus in de woestijn (zie Lucas 4). En draag de helm des heils om je denkcentrum te beschermen. Laat niet alles toe. Word bewust van wat je denkt. God wil je helpen. Je hoeft het niet alleen te doen. Trek de wapenrusting vandaag aan, en weet je beschermd in Jezus’ naam. GEBED: Dank U, Heere Jezus, voor de wapenrusting, ik wil mijzelf daarmee beschermen. De invloeden van buitenaf zijn vaak zo groot en ik ben mij bewust dat we strijden tegen machten van de duisternis. U heeft de overwinning behaald en daarin wil ik staan en ten strijde trekken! In Jezus’ naam. AMEN.

Soms sta je al op met een ondankbaar en negatief gevoel. Ik tenminste wel. Wat helpt het dan om acht te slaan op Zijn gunstbewijzen. Het woord gunstbewijzen staat voor het woord gunst. En gunst betekent: goedheid die niet verplicht is. Iets krijgen zonder dat je het verdient. Dat heet genade. Sta vandaag eens heel bewust stil bij die zegen van gunstbewijzen. Sta eens stil bij wat God je allemaal heeft gegeven en voor je heeft gedaan. Hij gaf Zijn leven voor JOU! Hij trok JOU met Zijn liefde waardoor je nu een nieuw leven mag leiden. Je mag vrijmoedig voor de troon van God komen, ongeacht wat je hebt gedaan en wie je bent. Daarbij heb je een huis om in te wonen, een bed om in te slapen, je hebt kinderen gekregen, vrienden en een maatje voor het leven. En dit zijn nog maar een paar gunstbewijzen. Wij kennen ontelbaar veel gunstbewijzen. We zijn rijke, gezegende moeders. Als je acht slaat op Zijn gunstbewijzen dan verandert dat je denken, je gedrag en je spreken. En jouw huis zal gevuld zijn met liefde. Wie wil dat nou niet?! Klaagliederen 3:22-23 zegt: ‘Het zijn de gunstbewijzen des HEREN, dat wij niet omgekomen zijn, want Zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is Uw trouw’! Een liefdevolle dag gewenst, lieve moeder! GEBED: Dank U voor Uw gunstbewijzen, lieve Vader. Vergeef mijn negatieve en ondankbare gevoel, wat de oorzaak ook mag zijn, ik wil die gevoelens aan U geven en ze bij U laten. Opdat Uw liefde in mijn hart en huis woning zal maken. In Jezus’ naam. AMEN.

Een ergernis is dat je snel aanstoot neemt en je snel ergert. Wat kunnen we daar zo af en toe last van hebben hè. Ik in ieder geval wel. Maar ik wil het niet. Omdat Gods Woord het zegt en omdat het grote invloed heeft op mijzelf en op mijn man en kinderen. Snel geërgerd zijn ontneemt ons de vreugde van de dag en de liefde voor die ander. Het maakt ons hart koud en liefdeloos. Ik ergerde mij iedere ochtend aan mijn man. Hij maakte allerlei geluidjes bij het wakker worden. Alleen al het schrapen van zijn keel irriteerde mij mateloos. En het bepaalde mijn dag. Tot ik besloot dit negatieve gevoel tegen te gaan. Want ik merkte dat hij nergens last van had. Hij was zich van geen kwaad bewust en hij had een vrolijke dag. Ik was boos en negatief omdat ik begon met een enorme ergernis die mij de hele dag achtervolgde. Het besluit was genomen. Ik wilde deze ergernis niet meer voelen. Ik bad ervoor en ik bad steeds weer als ik ’s morgens die ergernis weer voelde opzetten. En eind goed, al goed. Ik moet zeggen dat ik de geluidjes niet eens meer hoor. Het begint allemaal met het bewust worden, het nemen van een besluit en ervoor te bidden. Vul zelf maar in wat jouw ergernis is en ga er mee aan het werk. Het maakt je een mooier persoon en fijn om mee te leven J. GEBED: Lieve Heere Jezus, ik wil mijn ergernissen aan U geven. U wilt mij er liefde en geduld voor in de plaats geven. Help mij liefdevol en geduldig te reageren als iets vandaag bij mij een verkeerde emotie oproept. Ik heb U nodig. In Jezus’ naam bid ik dit. AMEN.

Kun jij je soms ook zo moeilijk focussen als je leest, bidt of als je naar een preek luistert? Mijn gedachten kunnen heel snel afdwalen. Het kan te maken hebben met de drukte in mijn hoofd of met de drukte om me heen, maar het kan ook te maken hebben met mijn hart. Is mijn hart echt gefocust op God. Verlang ik naar Hem? Verlang ik er naar om meer over Hem te leren en om bij Hem te zijn? Jeremia 29:13 zegt: ‘Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken’ (NBV). En Jozua 2:5: ‘Maar houd u altijd aan de geboden die hij u in zijn onderricht gegeven heeft: heb de HEER, uw God, lief en volg de weg die hij u wijst, leef zijn geboden na, wees hem toegedaan en dien hem met hart en ziel’ (NBV). Het is dus belangrijk dat ons hart betrokken is bij het zoeken van God. Maar hoe doen we dat? Door de Heere gedisciplineerd te zoeken. Hij is het die ons hart doorgrondt (Jeremia 17:10). Hij is de Enige die weet hoe de status van ons hart is en daar verandering in kan brengen. Door Hem te zoeken leren we Zijn stem te verstaan, ontvangen we openbaring vanuit de Bijbel en gaan we Hem meer liefhebben. Wat mij en mijn kinderen helpt, is vragen stellen. Het houdt ons allemaal bij de les. Kinderen zijn ook snel afgeleid, dus door ze vragen te stellen na een kort stukje lezen, houd je ze erbij en gaan ze het Bijbellezen na het eten ook nog leuk vinden. Toen een van de wetgeleerden Jezus vroeg wat het grootste gebod was, antwoordde Hij met: ‘U zult de Heere uw God liefhebben met heel Uw hart…’ Mattheüs 22:37. Lieve moeder, zet vandaag je ogen en oren open en neem alles ter harte als je God zoekt! Laten we Hem zoeken en vinden met heel ons hart. GEBED: O Vader, dat is mijn verlangen. U zoeken met heel mijn hart. Ik wil gefocust zijn als ik met de dingen van U bezig ben. Help mij mijn hart op U te richten en zo te groeien in geloof en een voorbeeld te zijn voor mijn kinderen.  In Jezus naam. AMEN.

Weet jij wie je bent in Christus? Jij bent kostbaar en enorm hooggeschat (Jesaja 43:4). Je staat boven de engelen en bent met eer en glorie gekroond (Psalm 8:6 ). Je bent gemaakt naar Zijn evenbeeld (Genesis 1:27). Je bent ontzagwekkend wonderlijk gemaakt (Psalm 139:14). Hij verheugt zich over jou met blijdschap (Zefanja 2:17). Jij bent een gloednieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan. (II Korinthe 5:17), jij bent gereinigd en geheiligd en rechtvaardig verklaard (I Korinthe 6:11), jij bent bevrijd van de wet van de zonde en de dood (Romeinen 8:2), Jij bent in elk opzicht rijk geworden in Hem (I Korinthe 1:5). Kortom: Hij is stapelgek op jou en Hij vindt je prachtig! Hij geniet van jouw uniek zijn. Zo heeft Hij jou geschapen en jou bedoeld. Wandel daar in! En als jij daar in wandelt, volgen je kinderen. Hoe gaaf is dat?! GEBED: Dank U, Vader, voor die waardevolle beloften. U ziet mij zo anders dan dat ik mijzelf zie, maar ik wil mijzelf spiegelen aan Uw Woord en Uw Waarheid! Dank U voor die herinnering vandaag. In Jezus’ naam. AMEN.