We willen allemaal zonen opvoeden die volhardend en standvastig zullen zijn in Christus. Ondanks de vele verleidingen en begeerten om hen heen. Net als Daniëls vrienden. Dit vraagt van ons op zijn tijd correctie, verantwoordelijkheid, veel geduld, maar vooral ons veelvuldige gebed. Gebed is de motor van het snelle leven van onze jonge, oprechte, Godvrezende zonen. Moeders, ze kunnen niet zonder ons gebed. Laten we op de bres staan, zodat onze zonen onberispelijk en onbesmet mogen zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder zij zullen schijnen als lichtende sterren in de wereld, het Woord vasthoudende… Filippenzen 2:15. Laten we bidden dat zij een diep gewortelde relatie met Jezus zullen hebben en Hem zullen dienen wat er ook gebeurt. GEBED: Lieve hemelse Vader, ik breng onze zonen voor Uw troon van genade. Heere, help hen de juiste weg te bewandelen met U. Zodat ze keuzes zullen maken die U welgevallig zullen zijn. Laat ze net als Sadrach, Mesach en Abed-Nego standvastige mannen worden, die vertrouwen op U. Dit bid ik in de wonderbare naam van Jezus. AMEN.