We leven in een geestelijke, duistere samenleving, die geen rekening houdt met God. Ook in de kerk lijkt het soms alsof er geen verschil is met de wereld. Blijkbaar weten we niet meer wat Gods Woord zegt. En we kunnen daardoor dus ook geen verschil maken. Dit komt door onwetendheid, gebrek aan kennis. Willen wij in deze maatschappij godvrezende kinderen opvoeden, dan moeten wij als moeders vast staan in ons geloof, de Waarheid kennen en vandaar uit in wijsheid handelen. En als ik het heb over wijsheid, dan heb ik het over Gods wijsheid, niet de intellectuele wijsheid van de wereld. Want wat dwaas is voor de wereld is wijsheid voor God (I Korinthe 27:[DD1]27-29). Bij God zijn de dingen vaak het tegenovergestelde. Zijn wijsheid omarmen is essentieel willen wij ons niet laten beïnvloeden door de wijsheid van de wereld. Daarom moeten onze gedachten doordrenkt zijn met het Woord van God. We mogen niet onwetend blijven. Het is belangrijk dat we iedere leugen die in onze gedachten opkomt naast het Woord van God kunnen leggen. Zijn Woord moet wortel schieten in onze gedachten, niet de leugens van satan. Omdat onze zoon op dit moment epilepsie heeft, overweldigde mij vorige week een intens verdriet en grote zorg. Omdat het gevoel te lang duurde en ik het niet kon overwinnen, besloot ik mijn zorgen op te schrijven en het Woord van God er tegenover te zetten. Dit is mijn briefje: Ik maak me zorgen want mijn jongen lijdt – wie toch van u kan met bezorgd te zijn een el aan zijn lengte toevoegen? (Mattheüs 6:27). De epilepsie zal altijd blijven en nooit meer overgaan, ik kan geen geloof voor genezing meer opbrengen – Als je geloof hebt als en mosterdzaadje, zou je tegen deze berg zeggen: verplaats je van hier naar daar! En hij zal gaan, en niets zou onmogelijk zijn (Mattheüs 27:20). Ik bid al zo’n tijd voor genezing maar zie geen verandering – wandelen in geloof, niet in aanschouwen (II Korintiërs 5:7). Ik stop met bidden voor genezing – op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden (Markus 16:18). Door dit te doen kreeg ik weer geloof, hoop en vertrouwen en wist ik de overwinning te behalen over de leugens van satan. Laat je gezin niet ten onder gaan, lieve moeder, en leer het Woord van God liefhebben en kennen. GEBED: Lieve Vader, ik heb Uw Woord, waarheid en wijsheid nodig om te onderscheiden wat goed en wat kwaad is. Ik wil mijn kinderen het juiste voorleven. Wilt U mij daarbij helpen? In Jezus’ naam. AMEN.