Kun jij je soms ook zo moeilijk focussen als je leest, bidt of als je naar een preek luistert? Mijn gedachten kunnen heel snel afdwalen. Het kan te maken hebben met de drukte in mijn hoofd of met de drukte om me heen, maar het kan ook te maken hebben met mijn hart. Is mijn hart echt gefocust op God. Verlang ik naar Hem? Verlang ik er naar om meer over Hem te leren en om bij Hem te zijn? Jeremia 29:13 zegt: ‘Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken’ (NBV). En Jozua 2:5: ‘Maar houd u altijd aan de geboden die hij u in zijn onderricht gegeven heeft: heb de HEER, uw God, lief en volg de weg die hij u wijst, leef zijn geboden na, wees hem toegedaan en dien hem met hart en ziel’ (NBV). Het is dus belangrijk dat ons hart betrokken is bij het zoeken van God. Maar hoe doen we dat? Door de Heere gedisciplineerd te zoeken. Hij is het die ons hart doorgrondt (Jeremia 17:10). Hij is de Enige die weet hoe de status van ons hart is en daar verandering in kan brengen. Door Hem te zoeken leren we Zijn stem te verstaan, ontvangen we openbaring vanuit de Bijbel en gaan we Hem meer liefhebben. Wat mij en mijn kinderen helpt, is vragen stellen. Het houdt ons allemaal bij de les. Kinderen zijn ook snel afgeleid, dus door ze vragen te stellen na een kort stukje lezen, houd je ze erbij en gaan ze het Bijbellezen na het eten ook nog leuk vinden. Toen een van de wetgeleerden Jezus vroeg wat het grootste gebod was, antwoordde Hij met: ‘U zult de Heere uw God liefhebben met heel Uw hart…’ Mattheüs 22:37. Lieve moeder, zet vandaag je ogen en oren open en neem alles ter harte als je God zoekt! Laten we Hem zoeken en vinden met heel ons hart. GEBED: O Vader, dat is mijn verlangen. U zoeken met heel mijn hart. Ik wil gefocust zijn als ik met de dingen van U bezig ben. Help mij mijn hart op U te richten en zo te groeien in geloof en een voorbeeld te zijn voor mijn kinderen.  In Jezus naam. AMEN.