Toen Samuel de koning van Israël moest zalven, keek hij naar het uiterlijk. Daar zijn wij ook toe geneigd. Wij kijken eerst naar iemands uiterlijk en keuren een persoon daarop goed of af. In iedereen schuilt iets moois. En achter ieder gedrag zit een verleden of pijnpunt. Keur niemand af omwille van iets wat je niet aanstaat. Omarm hem/haar als lieveling van God. Want God zegt ook tegen jou: Zie niet aan wat voor ogen is… Probeer net als God niet kritisch en negatief naar anderen te kijken, maar blijf liefdevol en hartelijk. Maak geen onderscheid tussen mensen. Ook niet tussen de verschillende kinderen die bij jou over de vloer komen. Verwelkom ze. Toon ze de liefde van Jezus, zodat ze graag bij jullie terugkomen. In I Korinthe 13:4b-5 staat: ‘…de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad…’ Als wij op Gods manier omgaan met de mensen om ons heen, dan doen onze kinderen hetzelfde. Zij doen ons na en wat is er mooier dan als gezin God te weerspiegelen in ieder contact. God wil je helpen. GEBED: Lieve Vader, wat heb ik U nodig in de contacten met verschillende mensen. Soms vind ik het zo moeilijk om niet te reageren op wat voor ogen is, ik ben snel kritisch en negatief. Help mij door Uw ogen te kijken naar mensen om mij heen. Ik wil dat Uw naam verhoogd wordt in ieder contact en in iedere relatie. Laat mijn leven zijn vol van zonneschijn, altijd stralend, juichend, zingend voor Uw troon. In Jezus naam. AMEN.