Weet jij wie je bent in Christus? Jij bent kostbaar en enorm hooggeschat (Jesaja 43:4). Je staat boven de engelen en bent met eer en glorie gekroond (Psalm 8:6 ). Je bent gemaakt naar Zijn evenbeeld (Genesis 1:27). Je bent ontzagwekkend wonderlijk gemaakt (Psalm 139:14). Hij verheugt zich over jou met blijdschap (Zefanja 2:17). Jij bent een gloednieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan. (II Korinthe 5:17), jij bent gereinigd en geheiligd en rechtvaardig verklaard (I Korinthe 6:11), jij bent bevrijd van de wet van de zonde en de dood (Romeinen 8:2), Jij bent in elk opzicht rijk geworden in Hem (I Korinthe 1:5). Kortom: Hij is stapelgek op jou en Hij vindt je prachtig! Hij geniet van jouw uniek zijn. Zo heeft Hij jou geschapen en jou bedoeld. Wandel daar in! En als jij daar in wandelt, volgen je kinderen. Hoe gaaf is dat?! GEBED: Dank U, Vader, voor die waardevolle beloften. U ziet mij zo anders dan dat ik mijzelf zie, maar ik wil mijzelf spiegelen aan Uw Woord en Uw Waarheid! Dank U voor die herinnering vandaag. In Jezus’ naam. AMEN.