We klagen of mopperen allemaal wel eens, als het niet gaat zoals wij het zouden willen. Sommigen hoor je heel veel klagen over dingen die eigenlijk helemaal niet zo erg zijn.
Anderen hoor je helemaal niet klagen en zijn zelfs vriendelijk en opgewekt, hoewel je weet dat ze een zwaar leven leiden. Wat zegt de Bijbel over mopperen en klagen? De NBG ’51 vertaling heeft het vaak over morren. Morren is je knorrig of chagrijnig beklagen over iets. In het Oude Testament zien we dat de Israëlieten aan de Heere twijfelen ondanks Zijn grote tekenen en beloften (Exodus 15:24, 17:3; Numeri 11:1-3). Zoiets kan ons ook overkomen als wij ons vertrouwen in God verliezen en als we ons laten leiden door de problemen van het nu en vergeten wat Hij voor ons heeft gedaan. Wij als moeders kunnen genoeg redenen bedenken om dagelijks over te klagen. Maar waarom? Het leven is te kort, dus laten we onze tijd beter benutten. Laten we genieten van ieder moment vandaag zonder te klagen. Er is zoveel meer om tevreden over te zijn en om voor te danken. Je krijgt niet meer zo’n zelfde dag als vandaag, dus maak er het mooiste van. Laten wij het grote verschil maken door op te houden met klagen en er een dankbare, tevreden dag van te maken. GEBED: Dank U voor deze nieuwe dag, Heer, vergeef mijn klagen en help mij dankbaar te zijn. Ik wil Uw houding aannemen en tevreden zijn met wat ik heb en daarop zien. Help mij Uw liefde hierin te reflecteren vandaag! In Jezus’ naam. AMEN.