Gisteren had ik het al even over ons denken. We hebben per dag een ongelooflijk aantal gedachten die door ons hoofd gaan. De schattingen van de hoeveelheid lopen uiteen van veertig- tot zestigduizend per dag. Een enorm aantal! Als je ervan uitgaat dat we acht uur per dag slapend doorbrengen, komen we op 3000 gedachten per ‘wakker’ uur. En als je nog verder rekent, kom je op gemiddeld zo’n 52 gedachten in 3 seconden. Je denken wordt als het ware heen en weer geslingerd zonder dat je het door hebt en dat is het hem nu juist. We laten onze gedachten maar gewoon hun gang gaanHet boek Strijd in je denken van Joyce Meyer begint met de tekst: ‘zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij’, Spreuken 23:7. Je denken bepaalt dus wie je bent. Het bepaalt je gedrag en het beïnvloedt je woorden. Je zou dus een slaaf van je gedachten kunnen zijn en toch is het mogelijk er controle over nemen, door bij het opstaan met God te beginnen. Dat heeft zo’n grote invloed op de rest van je dag. Je denken wordt in eerste instantie positief beïnvloed omdat je je in de positieve atmosfeer van onze Hemelse Vader bevindt. Zijn Woord leidt op een positieve manier je leven. Leg je denken deze ochtend en de ochtenden die gaan komen in Zijn handen. Laat de Heilige Geest je denken overnemen. Neem Zijn Woord, de Bijbel, tot je. Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag, zegt het eenvoudige kinderliedje. Maar zo is het wel. Je gaat groeien in geloof en liefde voor de Bijbel en voor God als je dit iedere dag doet.  Iklees sinds kort iedere ochtend een gedeelte van Psalm 119, omdat ik Zijn wet wil liefhebben en onderhouden. Ik wil niet heen en weer geslingerd en in mijn denken vertroebeld worden omdat er iedere dag wereldse troep tot mij komt. Romeinen 12:2 zegt immers: ‘En word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.’ Laat je denken vernieuwen door je liefhebbende Vader. Een gezegende dag gewenst, lieve moeder! GEBED: Lieve Heere God, ik wil mijn denken laten vullen met gedachten van U. Ik geef U op dit moment alles wat mij bezighoudt en er niet toe doet. Ik wil mij richten op het goede, welgevallige en volkomene van U. In Jezus’ naam. AMEN!