Deze tekst sprak me eigenlijk al aan toen ik nog heel jong was. Ik maakte er altijd uit op dat God heel veel van Adam en Eva hield, maar zich toch heel consequent aan Zijn woord hield. Ze aten van de boom waar ze niet van mochten eten en moesten daarom de hof van Eden verlaten, hoe verdrietig Hij dit ook vond. Hij had ze gewaarschuwd. En zo is het ook met onze opvoeding. Luisteren ze niet, dan volgt er een consequentie. Ik dacht dat ik dat heel gemakkelijk zou vinden, consequent zijn, maar naarmate het aantal kinderen groeide, vond ik het eigenlijk steeds moeilijker worden. Consequent zijn houdt in dat er rechtlijnig wordt vastgehouden aan iets dat eerder gedaan of besloten is. Consequent zijn is duidelijk zijn en je daaraan houden. Het een vloeit in dit geval logischerwijs voort uit het ander. Wij hebben vijf jonge kinderen, dus wanneer je de teugels iets laten vieren, loopt het al snel uit de hand. Zo blijft het met z’n allen aan tafel eten een grote uitdaging. Vanochtend vroeg ik me af wat er toch telkens gebeurt en waarom het zo’n drukte is bij ons aan tafel. Ik besefte dat de regels niet duidelijk genoeg zijn. Ze weten dat ze stil moeten zijn als we bidden of Bijbellezen en dat ze aan het einde van de maaltijd moeten vragen of ze van tafel mogen, maar daar is ook alles mee gezegd. Ik realiseerde me dat het aan tafel altijd een zooitje zal blijven en ik me mateloos blijf ergeren, wanneer ik niet duidelijk communiceer wat ik van ze verwacht en niet consequent ben als er iets gebeurt wat ik niet wil. Dus ik heb weer nieuwe regels opgesteld. Zoals: 1. We luisteren naar elkaar door stil te zijn als de ander praat 2. We zijn lief voor elkaar door goed over elkaar en tegen elkaar te praten. 3. We doen de opgedragen taken (tafel dekken/afruimen/afwassen/opruimen) met een blij gezicht. Ik ga de nieuwe regels straks duidelijk communiceren en er een wel overdachte consequentie aan verbinden als het zo niet gebeurt, zodat het voor iedereen weer leuker wordt aan tafel! Wat een mooi voorbeeld geeft God ons toch in Genesis 3:23. GEBED: Dank U, Heer, voor Uw grote voorbeeld van liefde en duidelijkheid. U bent de allerbeste opvoeder en we kunnen zo van U leren. Ik heb U nodig Heer. Wilt U hierin mijn leermeester zijn? Zodat Uw vrede zal heersen in dit huis. In Jezus’ naam. AMEN.